Reversan concesión de parque Simón Bolívar tras protesta comunitaria