Desmantelan banda de microtráfico que distribuían estupefacientes en San Vicente de Chucurí